Trường TH số 1 Nam Hòa tuyên truyền dịch cúm Corona

                  Ngày 7/2/2020, trường TH số 1 Nam Hòa tuyên truyền phòng chống dịch cúm Corona cho 100% CBGV,NV trong nhà trường. Buổi tập huấn giúp cho mỗi CBGV, NV nhà trường có thêm nhiều kiến thức cũng như có kĩ năng phòng chống dịch cúm.