Trong 3 ngày từ 10-12/5/2022, trường Tiểu học số 1 Nam Hòa đã tổ chức kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt cuối học kì 2 cho các em học sinh từ khối 1 đến khối 5. Trong đó ngày 10, 11 kiểm tra khối 1-4. riêng ngày 12/5 , nhà trường kết hợp với GV THCS Nam Hòa, tiến hành coi và chấm kiểm tra đối với khối 5 . Toàn bộ quá trình coi chấm kiểm tra diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn đảm bảo quyền lợi của học sinh và tuân thủ đúng quy định của nhà trường, của ngành.