KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023 CHI TIẾT

KẾ HOẠCH

 Công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023

 
 

 

Căn cứ công văn số 191/KH – PGDĐT  ngày 06/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022- 2023;

Căn cứ  tình hình thực tế  của địa phương xã Nam Hòa;

Căn cứ  tình hình thực tế của Trường tiểu học  Số 1 Nam Hòa,

Trường Tiểu học Số 1 Nam Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Thực hiện đúng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 của Trường tiểu học số 1 Nam Hoà.
- Đảm bảo duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Huy động 100% trẻ đủ 6 tuổi ra học lớp 1.
- Rà soát, tổng hợp số lượng học sinh  lớp 1 năm học 2022-2023, phân chia học sinh theo lớp, dự kiến cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới 2022 -2023.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
  2. Đối tượng:
- Là trẻ sinh năm 2016 thuộc  9  xóm của xã Nam Hòa: Xóm Quang  Trung,
Cầu Gai, Trại Gião, Na Quán, Na Tranh, Hoàng Gia,  Ngòi Chẹo, Mỹ Lập, Đồng Cỏ.
- Những học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xóm Lập, Ao Lang, Cây Sơn  xã Linh Sơn thành phố Thái Nguyên (Chỉ tuyển với điều kiện: sau khi đã tuyển hết học sinh thuộc xã Nam Hòa mà điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, nơi ở của học sinh giáp ranh với Trường Tiểu học Số 1 Nam Hòa)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Theo hồ sơ điều tra phổ cập thì số lượng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 dự kiến  là 110  học sinh, chia thành 4 lớp 1A, 1B, 1C, 1D.

4. Hồ sơ: (Theo quy định của phòng giáo dục)

- Đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; (Kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Sổ hộ khẩu photo (Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Thứ tư ngày 06 tháng 7 năm 2022 (Tuyển sinh trong 1 ngày)

- Buổi sáng: từ 7h00’ đến 11h00’.

- Buổi chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.

  1.  Địa điểm:
  • Tại Trường Tiểu học Số 1 Nam Hòa.

IV. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Căn cứ quyết định số:144/QĐ – THS1NH ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Nam Hòa, hội đồng Tuyển sinh gồm các ông (bà) sau:

- Bà: Trần Thị Đoàn - Hiệu trưởng - Trưởng ban.

- Bà: Phan Lê Nga - Phó hiệu trưởng - Phó ban.

- Bà: Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Hiệu trưởng- Phó ban.

- Bà: Trần Thị Thúy - Chủ tịch công đoàn – Tổ trưởng khối 1.

- Bà: Nguyễn Thị Hằng -  Giáo viên thư ký hội đồng - Thư ký.

- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang – Nhân viên thư viện – Ủy viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo Phòng Giáo dục huyện Đồng Hỷ, Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa.
- Tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp với trưởng xóm, bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể xã Nam Hòa để tuyên truyền về công tác tuyển sinh.
- Các thành viên của Ban tổ chức có nhiệm vụ thông báo tới từng phụ huynh thời gian và địa điểm tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh các thủ tục cũng như hồ sơ tuyển sinh. Kế hoạch có trên trang website của nhà trường tại địa chỉ: http://thso1namhoa.donghy.edu.vn/ 
- Phụ huynh có con em vào lớp 1 có trách nhiệm theo dõi lịch tuyển sinh và thực hiện đúng các quy định tuyển sinh của nhà trường.
- Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh gửi về PGDĐT Đồng Hỷ vào ngày 9 tháng 6 năm 2022. Ngày 25 tháng 7 năm 2022 nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh. Kết thúc tuyển sinh báo cáo và lập danh sách tuyển sinh về chuyên môn Tiểu học trước ngày 05 tháng 8 năm 2022
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Tiểu học Số 1 Nam Hòa. Đề nghị các ông (bà) trưởng xóm,  Trường Mầm Non Nam Hòa  kết hợp tuyên truyền đến nhân dân trong các xóm của xã Nam Hòa được biết, các đồng chí giáo viên, các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh tổ chức thực hiện, báo cáo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng số điện thoại: 0869 544 528 ./.
 

Nơi nhận:

- UBND xã Nam Hòa;

- CM PGD;

- Trường Mầm Non Nam Hòa;

- Trưởng xóm;

- Lưu: VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Đoàn