Trường TH số 1 Nam Hòa tham gia Hội khỏe phù đổng giai đoạn 2

       Ngày 13/01/2020, Trường TH số 1 Nam hòa tham gia Hội khỏe phù đổng giai đoạn 2 gồm các nội dung: Earobic và đã cầu.