Thực hiện công văn 405/BGDĐT- GDTH ngày 28/1/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kì II năm học 2020- 2021, Từ ngày 4/3/2021 phòng GD ĐT Đồng Hỷ tổ chức tập huấn điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học chương trình lớp 5 nhằm chuẩn bị tốt việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.Thành phần tập huấn gồm CBQL, GV trực tiếp dạy lớp 5.