Ngày 2,3/3/2021, phòng GD ĐT tổ chức tập huấn công tác Tự đánh giá cho CBQL và 1 GV làm công tác tự đánh giá của nhà trường. Thời gian là 2 ngày, giảng viên là đ/c Lý Tiến Hải - CV phòng KT - KĐCL Sở GDĐT Thái Nguyên. Tại hội nghị các nhà trường đã được hướng dẫn rất kĩ công tác tự đánh giá, cách thu thập minh chứng, mã hóa minh chứng và hoàn thiện phần mềm KĐCL.