Thực hiện kế hoạch năm học 2020- 2021, ngày 27/11/2020, các tổ chuyên môn tiến hành sinh hoạt chuyên môn tổ theo hướng nghiên cứu bài học, các đ/c tổ trưởng điều hành tổ theo 4 bước theo đúng quy định , ở bước 4 các tổ tiến hành dự 1 tiết học và cùng chia sẻ, thảo luận cùng tìm ra phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình dạy học nhàm hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.