Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021, chiều ngày 16/10/2020 trường TH số 1 Nam hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn NCBH cấp trường. Chủ trì buổi SHCM là đ/c Phan Lê Nga - PHT nhà trường.