Ngày 23/10/2020, cụm chuyên môn số 2 tổ chức SHCM cụm theo hướng nghiên cứu bài học, đến dự có đ/c Lê Thị Thu Hằng - CV phòng GDĐT Đồng Hỷ cùng BGH, GV dạy lớp 1 của các trường trong cụm chuyên môn. Buổi SHCM gồm 2 nội dung: 1- dự 2 tiết dạy môn Tiếng việt do GV trường TH Sông Cầu và trường TH Quang Sơn dạy thể nghiệm; 2- Thảo luận, chia sẻ tiết dạy. Qua buổi SHCM các đ/c GV lớp 1 đã có thể tự tin và có được những pp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng trường.