Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, ngày 23/12/2020 chuyên môn nhà trường tổ chức kiểm tra toàn diện 2 đ/c giáo viên: Nguyễn Thị Nga và Trần  Thị Thúy kết quả đạt loại tốt.