DS HS tham  gia HKPĐ GĐ 2

Trường TH số 1 Nam Hòa tham gia HKPĐ GĐ 2 năm 2019 - 2020