Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tcas phòng dịch Civid - 19 cho CB,GV, NV và HS trtong ngày đi học đầu tiên sau 4 ngày nghỉ lễ 30- 4 và 1 -5. Ngay từ 6h30 sáng ngày 04/5/2021 đội xung kích phòng chống dịch Covid - 19 của trường TH số 1 Nam Hòa đã làm việc: tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu PH, Gv, HS đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn thực hiện 5K về phòng dịch.