"Tuần lế hưởng ứng   học tập suốt đòi năm 2020" với chủ đề: Chuyển đổi số để thúc đẩy học tập suốt đời

         Tuần lế hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 diễn ra từ ngày 01/10 đến 7/10/2020 với các thông điệp: " Chuyển đổi số để thúc đầy học tập suốt đời"; " Đọc và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"; " Tự học để phát trển năng lực và phẩm chất"... Hưởng ứng tuần lễ, hôm nay ngày 6/10.2020 trường TH số 1 Nam Hòa long trọng tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  với chủ đề: "Chuyển đổi số để thúc đẩy học tập suốt đời". Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - PHT nhà trường đã phát biểu khai mạc và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tới toàn thể CBGV, NV , PH và HS ới các nội dung cụ thể cho HS: Hăng hái thi đua học tập, rèn luyện để phát triển PC à NL, Từ đó biết vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống; đối  với PHHS: Chăm lo nhiều hơn đến các em học sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập, tin tưởng vào nhà trường trong việc chăm lo và giáo dục học sinh; Đối với nhà trường: Tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào: Dạy tốt - học tốt và các cuộc vận động của ngành.  

         Sau phần phát biểu khai mạc là Bài tuyên truyền học tập suốt đời của cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy với những việc làm rất cụ thể: Luôn tự học và tự trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hình thức: tự học, học qua sách, báo, chuên đề, đồng nghiệp, qua Internet,....từ đó phục vụ cho cuộc sống, cho việc dạy học hằng ngày. Đối với mỗi học sinh xác định nhiệm vụ học tập suốt đòi là quan trọng và nhiệm vụ trước mắt của mình là chuyên cần, tích cực, chur động, thay mặt cho 669 em học sinh toàn trường , em Tống Kim thương - HS lớp 5D cũng có bài phát biểu và kêu gọi toàn thể 669 bạn học sinh toàn trường không ngừng học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 

           Cô Nguyễn Thị Huyền Trang - CBTV cũng có bài tuyên truyền sách rất ý nghĩa với cuốn sách có mã màu vàng: