Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 25/4/2022 của Đảng ủy xã Nam Hòa về việc Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội chi bộ Tiểu học số 1 Nam Hoà diễn ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, tham dự Đại hội có 22 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị; Đại biểu dự chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Quang Hùng Bí thư đảng ủy xã . 

Căn cứ các ý kiến thảo luận vào các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025, báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của chi bộ trình Đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung:

- 100% cán bộ Đảng viên và giáo viên, học sinh trong nhà trường thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc về công tác tài chính của chi bộ và nhà trường. Thu, chi theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên, không để tình trạng lạm thu và thu, chi sai mục đích. Thực hiện chế độ đối với giáo viên, nhân viên và học sinh theo đúng quy định.

 - Xây dựng được tập thể sư­ phạm đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nư­ớc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phấn đấu không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chi bộ và nhà trường.

          - 100% Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động giáo viên trong trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân.

          - Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành: như­ phong trào thi đua xây dựng tr­ường học thân thiện học sinh tích cực cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục duy trì nấu ăn bán trú cho học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh theo mùa.

          - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực nhà trường, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

*Chỉ tiêu:

           - Duy trì giữ vững công tác phổ cập giáo dục TH mức độ 3, XMC mức độ 2, phấn đấu kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, thư viện xuất sắc.

- Duy trì sĩ số 100%

- Học sinh HTCTLH: 100%

- Học sinh chưa HTCTLH:0

- Học sinh HTCTTH: 100%

- Học sinh chưa HTCTTH: 0

- Học sinh đạt giải các cấp: 8% trở lên

- Khen thưởng: 50 % trở lên

          - Trong nhiệm kỳ có 15% cán bộ, đảng viên, giáo viên đạt danh CSTĐ cơ sở, 90 % cán bộ, đảng viên, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

  • Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025

   gồm:  03 đồng chí:

  • Đồng chí Trần Thị Đoàn: 22/22 phiếu
  • Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên: 20/22 phiếu
  • Đồng chí Trần Thị Thúy -  15/22 phiếu
  • Bí thư chi bộ: Đc Trần Thị Đoàn: đạt 22/22 phiếu = 100%
  • Phó bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên: 20/22 phiếu = 90,9%