Hưởng ứng: " Tuần lễ áo dài Việt Nam 2021", CĐ trường TH số 1 Nam Hòa đã phát động rộng rãi đến CĐV và CĐ trường TH số 1 Nam Hòa đã mặc áo dài khi đến trường và quên góp ủng hộ áo dài do HLH phụ nữ xã Nam Hòa phát động  được 11 chiếc.