Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2020 - 2021 của chữ thập đỏ huyện Đồng Hỷ, Ngày 10/12/2020, đoàn viên công đoàn trường TH số 1 Nam Hòa tích cực hưởng ứng phong trào và động viên 4 đ/c tham gia hiến máu.