Sự hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên nhà trường chuẩn bị hệ thống vòi nước rửa tay đảm bảo vệ sinh trước dịch bệnh COVID 19