Nhà trường đã chuẩn bị tốt hệ thống vòi nước rửa tay đảm bảo vệ sinh cho tất cả các em học sinh trở lại trường sau dịch COVID 19