Tổ Văn Phòng

 • Ngô Đình Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ y tế - Thủ quỹ - Bí thư chi đoàn - Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   01683384099
  • Email:
   nhasiquan@gmail.com Cán bộ y tế . Thủ quỹ