Tổ 3

 • Nguyễn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01685148299
  • Email:
   yenngh017@gmail.com
 • Long Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988556428
  • Email:
   longthithuong@gmail.com
 • Dương Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01645768349
  • Email:
   thanhlac69@gmail.com
 • Lương Thị Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979098613
  • Email:
   luongtoigv@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986466920
  • Email:
   hoaquat1970@gmail.com
 • Dương Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978219972
  • Email:
   duongkimanhtn@gmail.com
 • Vũ Hoài Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979306365
  • Email:
   vuhoaithu95tn@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01692812964
  • Email:
   Hhien9764@gmail.com