• TRẦN THÀNH TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987357222
  • Email:
   thanhtrung.ictu@gmail.com
 • LÊ THỊ HUỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978219259
 • NGUYỄN QUANG TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên -TPT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983786151
 • LÊ THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0969281266
 • TRẦN THÙY LÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964220793
 • VŨ XUÂN TRƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963578798
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT - CTCĐ - Tổ trưởng tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975818054
  • Email:
   thuydinhnamhoa1@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916114822
  • Email:
   ngochuyenart@gmail.com
 • Bùi Đức Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973430989
  • Email:
   ducthiet85@gmail.com
 • Phạm Thị Viết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969363127
  • Email:
   phamthiviet0501@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01632493596
  • Email:
   nguyenhaitn75@gmail.com