• Nguyễn Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972993907
  • Email:
   lien.gthep@gmail.com
 • Phan Lê Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978378878
  • Email:
   phanlenga78@gmail.com
 • Trần Thị Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979119383
  • Email:
   hd25573@gmail.com Quản lí chung