Ban chấp hành Công đoàn

 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng tổ 1
  • Điện thoại:
   0975818054
  • Email:
   thuydinhnamhoa1@gmail.com
 • Phan Lê Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng - Phó CTCĐ
  • Điện thoại:
   0978378878
  • Email:
   phanlenga78@gmail.com