• Dương Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978219972
  • Email:
   duongkimanhtn@gmail.com
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT - CTCĐ - Tổ trưởng tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975818054
  • Email:
   thuydinhnamhoa1@gmail.com
 • Phan Lê Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978378878
  • Email:
   phanlenga78@gmail.com