GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NAM HÒA

Trường Tiểu học số 1 Nam Hoà nằm trên xóm Ngòi Chẹo, gần quốc lộ 265. 

Nhà trường được tách ra và thành lập vào năm 1995 .Hiện nay nhà trường có 46 cán bộ giáo viên, nhân viên. Năm học 2016 - 2017 số học sinh là 607 em. Trong đó có 01 gv giỏi cấp Quốc gia và nhiều gv giỏi các cấp. Nhiều thế hệ hs đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và các sân chơi trí tuệ khác. Ngoài ra, nhà trường cũng tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích trong các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành cũng như phong trào Văn hoá thể thao, từ thiện, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp,...

 Trường Tiểu học số 1 Nam Hoà là một trong những trường đầu tiên trong huyện đạt trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Nhiều năm liên tục đạt Tập thể Lao động xuất sắc, Cơ quan văn hoá. Thư viện trường đạt Tiên tiến xuất sắc, trường được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2015. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học số 1 Nam Hoà luôn đoàn kết đồng lòng, đem hết khả năng và nhiệt huyết dạy dỗ con em nhân dân xã Nam Hoà ngày càng chăm ngoan, tấn tới. 

Các thế hệ giáo viên, học sinh luôn phát giữ vững và phát huy truyền thống dạy và học của nhà trường, ngày càng đạt được nhiều thành tích cao hơn, ngày càng vẻ vang ngôi trường Tiểu học số 1 Nam Hòa.

Tác giả: Phan Lê Nga (PHT)